Bildpriser

Gällande priser 2017

Finns det andra priser på bildvisningssidorna så gäller de ej längre!
Bilderna som ligger här är inte redigerade, det görs först efter en beställning.

1 bild enl prislista
2-4 bilder 15%
5-7 bilder 20%
8-10 Bilder 30%
11-> 40%

Digitalbild 10×15 100 DPI   170:- (för hemsida/FB)

Bilder för framkallning & egen utskrift
Digitalbild 10×15 (A6) 300 DPI 270:- (högupplöst)
Digitalbild 20×15 (A5) 300 DPI 320:- (högupplöst)
Digitalbild 20×30 (A4) 300 DPI 395:- (högupplöst)

Bilder framkallade via fotolabb
A5 15×20 195:-
A4 20×30 270:-
A3 30×40 470:-

Beställning av bilder här ange bildnumret som finns under bilden samt i vilken tävling & klass det är.

All  nedladdning av bilder är olagligt

 

Sven-Erik:s Foto redovisar lagstadgad moms.

Priser inkl. moms där ej annat angivits

Porto kan tillkomma